Privacy verklaring

Privacyverklaring Communication Partners B.V.

Doel van de vraag om (persoons)gegevens:
De door u verstrekte zakelijke- en persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor telefonisch en email contact en worden niet aan derden verstrekt anders dan voor dit doel.

Type gegevens:

Communication Partners B.V. vraagt u enkel om persoonsgegevens die via openbare of branche-specifieke bronnen beschikbaar zijn zoals KvK en zal u nooit om gegevens vragen zoals politieke voorkeur, religieuze overtuiging of anderszins vergelijkbaar privégerelateerde gegevens.

Tijdsduur:
Communication Partners B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Communication Partners B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Dit kan via ons mail adres administratie@communicationpartners.nl

Copyright © 2024 Commmunication Partners B.V.